انعقاد تفاهم نامه همکاری با مدیرکل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی

در تاریخ 1401/4/1 تفاهم نامه همکاری بین شرکت نگین اندیشمندان شرق و مدیرکل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی منعقد گردید. براساس تفاهم نامه مذکور مقرر گردید تمام واحدهای تحت امر دفتر مذکور در برگزاری کارگاه های آموزشی حضوری و مجازی برای توسعه مهارتهای فنی فعالان حوزه صنعت طیور کشور با این شرکت همکاری … ادامه مطلب