برگزاری سومین کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری در استان گلستان توسط شرکت دانش محور نگین اندیشمندان شرق

سومین کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری در استان گلستان توسط شرکت دانش محور نگین اندیشمندان شرق با نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان (مدیریت ترویج، معاونت بهبود تولیدات دامی، دفترطیور) و با همکاری تعاونی ها و اتحادیه مرغداران استان گلستان در تاریخ 11 مهرماه 1401 برگزار خواهد شد. در این کارگاه … ادامه مطلب