برگزاری سومین کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری در استان گلستان توسط شرکت دانش محور نگین اندیشمندان شرق

سومین کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری در استان گلستان توسط شرکت دانش محور نگین اندیشمندان شرق با نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان (مدیریت ترویج، معاونت بهبود تولیدات دامی، دفترطیور) و با همکاری تعاونی ها و اتحادیه مرغداران استان گلستان در تاریخ 11 مهرماه 1401 برگزار خواهد شد.
در این کارگاه آقای دکتر مرتضی غلامی (مدیرعامل شرکت دانش بنیان شیمی گستر محیط زیست) به مباحث کیفیت و شیمی آب و روش های تأمین و تصفیه آب مصرفی در مرغداری ها و نیز آقای دکتر محمد سجاد جوزدانی (مدیرعامل شرکت دانش بنیان شتابگران فناوری گلستان) به ضدعفونی فضای سالن مرغداری با دستگاه مه پاش گرم الکتریکال و آقای مهندس سرمد جعفری نعیمی (مدیرعامل شرکت هوشمندگران جرگه ایرانیان) درباره اهمیت تنظیم صحیح تجهیزات سالن در بهبود پرورش و کاهش مصرف سوخت و نیز ایجاد هماهنگی بین تجهیزات جهت کنترل شرایط سالن مرغداری با اتوماسیون مرغداری و همچنین رابطه تنظیمات دمایی با وزن گیری گله و نتایج ریالی آن پرداخته خواهد شد.