انعقاد تفاهم نامه همکاری با مدیرکل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی

در تاریخ 1401/4/1 تفاهم نامه همکاری بین شرکت نگین اندیشمندان شرق و مدیرکل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی منعقد گردید. براساس تفاهم نامه مذکور مقرر گردید تمام واحدهای تحت امر دفتر مذکور در برگزاری کارگاه های آموزشی حضوری و مجازی برای توسعه مهارتهای فنی فعالان حوزه صنعت طیور کشور با این شرکت همکاری های لازم را لحاظ نموده و امکانات لازم مانند فضای آموزشی و امکانات آموزشی و نیز نیازسنجی و فراخوان متقاضیان شرکت در کارگاه های مذکور و ارایه گواهینامه … در اختیار برگزار کننده قرار دهند. در همین رابطه دفتر فوق الذکر نامه ای به مدیریت های تابعه ارسال نموده است.