گزارش سیستم گرمایش آب خورشیدی مجموعه سیمرغ

گزارش سیستم گرمایش آب خورشیدی مجموعه سیمرغ – واحد زیاران  حمام مرکزی مقدمه: تولید آب گرم مصرفی از اقتصادی ترین روش های استفاده از انرژی خورشید است. می توان از انرژی حرارتی خورشید جهت تهیه آب گرم بهداشتی در منازل و اماکن عمومی به خصوص در مکانهایی که مشکل سوخت رسانی وجود دارد استفاده کرد … ادامه مطلب