انرژی خورشیدی

—انرژی خورشیدی خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. —برآوردهای علمی نشان می دهند حدود میلیونها سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد. —در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. —خورشید حدود ۳۳۳ هزار برابر زمین وزن دارد. —این … ادامه مطلب