آبگرمکن خورشیدی در صنعت مرغداری بخش دوم

از آنجائيكه انرژي خورشيدي جزء پيوسته اي از زندگي روزانه در روي كره زمين است، بشر از طلوع عصر تكنولوژي سعي كرده است كه توان اين انرژي را براي اهداف مفيد مهار نمايد. روش هاي فني گوناگوني بوجود آمده و تكميل شده اند و طرحهاي بسياري با درجات موفقيت متفاوت آزمايش گرديده اند و صنايع … ادامه مطلب
انرژی خورشیدی عظیم ترین منبع انرژی در جهان است. این انرژی پاک، ارزان و بی پایان بوده و در بیشتر مناطق کره زمین قابل استحصال می باشد. محدودیت منابع فسیلی و پیامدهای حاصل از تغییرات زیست محیطی و آب و هوای جهانی، فرصتهای مناسبی را برای رقابت انرژی خورشیدی با انرژیهای فسیلی بویژه در کشورهایی … ادامه مطلب

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪي

دانلود مقاله ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪي 

گزارش سیستم گرمایش آب خورشیدی مجموعه سیمرغ

گزارش سیستم گرمایش آب خورشیدی مجموعه سیمرغ – واحد زیاران  حمام مرکزی مقدمه: تولید آب گرم مصرفی از اقتصادی ترین روش های استفاده از انرژی خورشید است. می توان از انرژی حرارتی خورشید جهت تهیه آب گرم بهداشتی در منازل و اماکن عمومی به خصوص در مکانهایی که مشکل سوخت رسانی وجود دارد استفاده کرد … ادامه مطلب