معرفی طرز کار نیروگاه خورشیدی

خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. طبق برآوردهای علمی در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد.

جالب است بدانید که سوختهای فسیلی ذخیره شده در اعماق زمین، انرژیهای باد و آبشار و امواج دریاها و بسیاری موارد دیگر از جمله نتایج همین مقدار انرژی دریافتی زمین از خورشید می‌باشد.
اولین بار انرژی خورشیدی در سال
1615توسط مهندس فرانسوی به کار برده شد.او با استفاده ازاین انرژِی یک پمپ اب را به کار انداخت .بعد از ان این انرژی توسط یک اینه هرمی که انرژی خورشید رابروی محور خود متمرکز میکرد ومقدار زیادی اب را که روی محور هرم قرار گرفته بود به بخار تبدیل میکرد.این بخار می توانست برای بکار انداختن  یک پمپ“موتور یا توربین را بکار بیاندازد.

دانلود مقاله معرفی طرز کار نیروگاه خورشیدی