انرژی خورشیدی

—انرژی خورشیدی

خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است.

—برآوردهای علمی نشان می دهند حدود میلیونها سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد.

—در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود.

—خورشید حدود ۳۳۳ هزار برابر زمین وزن دارد.

—این کره نورانی را می‌توان تا ۵ میلیارد سال آینده پویا و فعّال به حساب آورد.

—میزان دما در مرکز خورشید حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون درجه سانتیگراد می‌باشد.

—زمین در فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری خورشید واقع است و ۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه طول می‌کشد تا نور خورشید به زمین برسد.

—سوختهای فسیلی ذخیره شده در اعماق زمین، انرژیهای باد و آبشار و امواج دریاها و بسیاری موارد دیگر از جمله نتایج همین مقدار انرژی دریافتی زمین نيزاز خورشید می‌باشد.

—از سطح خورشید حرارتی نزدیک به ۵۶۰۰ درجه سانتیگراد و به صورت امواج الکترو مغناطیسی در فضا منتشر می‌شود.

—دانلود مقاله انرژی خورشیدی